PRIVACY

Privacyverklaring Full-Moon Events & Nachtboetiek

cf. algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Full-Moon Events of Nachtboetiek kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze door het invullen van een contactformulier of versturen van een email aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Full-Moon Events & Nachtboetiek en door de aanvraag van informatie, stemt u in met de verwerking hiervan.

Full-Moon Events & Nachtboetiek kan de volgende persoonsgegevens verwerken indien van toepassing:

· Uw voor- en achternaam

· Uw bedrijfsnaam indien van toepassing

· Uw adres- of vestigingsgegevens

· Uw telefoonnummer

· Uw emailadres

· Uw foto of video-opname

Onze evenementen en foto/videomateriaal

Op al onze evenementen worden foto’s gemaakt door professionele fotografen. Deze foto’s worden door ons gebruikt in het verslag van het evenement op onze website en op Facebook. Ook kunnen geselecteerde foto’s gebruikt worden ter promotie van onze toekomstige evenementen in persberichten, advertenties en onze eigen mailinglijst. Wij delen deze foto’s nimmer met derde partijen. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Full-Moon Events & Nachtboetiek stemt u in met bovenstaand gebruik hiervan. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@nachtboetiek.nl. Full-Moon Events & Nachtboetiek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Foto apparatuur

Het is deelnemers aan onze evenementen toegestaan eigen foto’s te maken voor prive-gebruik. Hieronder wordt verstaan het delen met familie en vrienden. Alleen telefoons en kleine compactcamera’s zijn hiervoor toegestaan. Gebruik van professionele camera’s en apparatuur is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst met  Full-Moon Events & Nachtboetiek. Full-Moon Events & Nachtboetiek zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van foto- of videomateriaal welke door bezoekers zijn gemaakt.

Geluidsopnamen

Geluidsopnamen op onze evenementen zijn niet toegestaan. De enige uitzondering hierop zijn opnamen bij videofragmenten gemaakt met een telefoon of kleine compactcamera. Gebruik van externe microfoons of opname apparatuur is hierbij niet toegestaan.

Waarom Full-Moon Events & Nachtboetiek deze gegevens nodig heeft

Full-Moon Events & Nachtboetiek verwerkt uw persoonsgegevens om eventueel telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor promotie-doeleinden of meer informatie. Daarnaast kan Full-Moon Events & Nachtboetiek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, in het kader van haar promotieactiviteiten of voor de benodigde facturatiegegevens.

Hoe lang Full-Moon Events & Nachtboetiek gegevens bewaart

Full-Moon Events & Nachtboetiek bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen worden bewaard, ook indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Full-Moon Events & Nachtboetiek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die door ons verwerkt zijn

Onze evenementen hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar en zijn dus niet toegankelijk voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ook niet met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter geen 100% controle garanderen of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder intentie toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nachtboetiek.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nachtboetiek.nl. Full-Moon Events & Nachtboetiek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Full-Moon Events & Nachtboetiek bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen

Full-Moon Events & Nachtboetiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@nachtboetiek.nl.

Full-Moon Events & Nachtboetiek is ook als volgt te bereiken:

Mailadres:                                    info@nachtboetiek.nl